Flykt

Flykt cirkulerar runt två personer som kan vara både mor och dotter, vårdare och vårdtagare men också en ung och gammal version av samma gestalt. De går in och ut ur varandra. Scenerna innehåller ofta ett undertryckt obehag och kan upplevas både vardagligt, svulstigt, drömskt eller humoristiskt. Föreställningen berör bristen på kommunikation mellan människor men rör också gråzonen mellan verklighetsflykt och demens. Kronologin är upplöst och förställningen är utan raka svar eller frågor.

Idé och utformning: Lina Järnegard och Anna-Sara Åberg
Musik: Lina Järnegard
Libretto: Signe N Hammar
Scenbild: Sofia Eliasson, Ingrid Nordahl