Hem

Gräns-
överskridande
scenkonst

Dråpera skapar musikföreställningar i gränslandet mellan instrumentalteater, performance och experimentell opera. Med konstnärlig kompromisslöshet och i nära samarbete mellan olika konstformer vill vi beröra, förändra och flytta gränser.

Aktuellt


ELEMENTS

Samarbetsprojekt mellan Dråpera och Viva Vocal Ensemble.
Föreställningen hade premiär den 5 november 2023 på Cinnober i Göteborg!

 

ELEMENTS är en 40 minuter lång scenisk konsert där rösten står i centrum. Det klingande möter och samspelar med det visuella då verken AIR och EARTH tolkas av fem röstkonstnärer. I ELEMENTS sitter publiken utspridd som öar mellan de medverkande. Detta skapar en samverkan mellan rummet, ljud och rörelse som uppmuntrar till ett lyssnande där alla sinnen aktiveras. Verken mobiliserar både kropp och ljud genom förändringar i riktning, placering och avstånd. Tematiskt är de också en påminnelse om människans behov och beroende av grundelementen för att kunna existera, mitt i en rasande global klimatkris.


Viva Vocal Ensemble

Information


KONTAKTA DRÅPERA

DRÅPERA I SOCIALA MEDIER